Критеријуми оцењивања

Одлука критеријуми

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Историја

Географија

Немачки језик

Техничко и информатичко образовање

Енглески језик

Музичка култура 5-6

Музичка култура 7-8

Физика

Руски језик

Математика

Информатика и рачунарство

Биологија