Запослени

Управа школе
Име и презиме, струка, послови
Биљана Жујовић, професор разредне наставе, директор
Верица Адамовић Тешић, професор разредне наставе, помоћник директора
Рајко Сарић, дипломирани историчар, наставник историје и помоћник директора
Стручни сарадници
Струка, име и презиме, послови
Психолог – Миодраг Павловић, дипломирани психолог
Педагог – Славица Пауновић, дипломирани педагог (замена Марина Ранковић, мастер логопед)
Логопед – Јована Павловић, мастер дефектолог
Дефектолог – Кристина Николић, мастер дефектолог
Библиотекар – Марина Пажиновић, професор разредне наставе
Библиотекар – Данијела Шалипур, мастер учитељ
Административно особље
Име и презиме, струка, послови
Витомир Вучетић, дипломирани правник, секретар
Марија Јевтић Марковић, мастер економиста, шеф рачуноводства
Данијела Милић, дипломирани економиста, административни радник
Рајка Митровић, економски техничар, административни радник
Професори разредне наставе
Име и презиме / Одељенски старешина
Љиљана Лучић – I/1
Душица Ђорђевић Кузнецов – I/2
Верица Адамовић Тешић  – I/3
Вера Теофиловић – II/1
Светлана Ковачевић – II/2
Ива Крушкоња – II/3
Драгана Перић – III/1
Маријана Селенић – III/2
Ана Живковић – III/3
Снежана Трајковић – IV/1
Душица Милинчић – IV/2
Љиљана Јеремић – IV/3
Гордана Пејчић – I,  III Боговађа
Марија Јовановић – II, IV Боговађа
Лидија Веселиновић – II, III  Бајевац
Невенка Раонић – I, IV  Бајевац
Душанка Јовановић – II, IV Село Лајковац
Милица Бојичић  – I, III Село Лајковац
Тања Милошевић – III, IV Ћелије
Светлана Илић – I, II Ћелије
Марија Милановић I –  II Доњи Лајковац
Зорица Милиновић – II, III Маркова Црква
Снежана Рулић – I, IV Маркова Црква
Катарина Марковић – II, VI Пепељевац
Гордана Станојевић – I, III Пепељевац
Даринка Рисовић – II, IV Непричава
Бојана Николић – I, III  Непричава
Биљана Перић – II, IV Ратковац
Светлана Гавриловић – I, III Ратковац
Данијела Томић – II, IV Врачевић
Данијела Митровић- I, III Врачевић
Професори предметне наставе
Име и презиме / Одељенски старешина

Наставници српског језика:
Бојана Симић Туфегџић
Соња Миловановић – VI/2
Александра Чолаковић Нинковић – V  Бајевац
Душица Милосављевић – VIII /4
Зорана Марковић
Сања Тодоровић – VII  Боговађа
Анђелка Адамовић
Лидија Марић Јовановић – V/2

Наставници енглеског језика:
Јелена Бајић
Јелена Матић (замена Катарина Марковић)
Јелена Гавриловић (замена Ружица Матић)
Мирјана Николић – VI/3
Ана Пајић – V /1
Јована Милановић
Катарина Ристић
Дејана Ђуровић

Наставник немачког језика:
Светлана Миловановић
Тамара Мештровић (замена Јелена Стевановић)

Наставници руског језика:
Данијела Негић  – VI 4
Мирјана Вујковић – VI Бајевац

Наставници музичке културе:
Владимир Адамовић – VIII1
Невена Савић

Наставници ликовне културе:
Јасмина Митровић
Милоје Митровић

Наставници историје:
Рајко Сарић – VI/1
Станица Милошевић – VII/2
Ненад Лукић

Наставници географије:
Живан Радић
Милица Живојиновић – V/4
Дијана Поповић – VI  Боговађа
Немања Ћосић

Наставници физике:
Сања Удовичић
Драган Милошевић – VII/3

Наставници хемије:
Данијела Лаловић – VIII/2
Радмила Милентијевић

Наставници биологије:
Љиљана Пеладић (замена Весна Тодоровић)
Александра Милосављевић
Александра Јагодић
Јелена Срећковић

Наставници техничког и информатичког образовања:
Гордана  Симић – VIII  Бајевац
ИванкаАлексић – VIII  Боговађa
ДраганМилошевић – VII/3
Милош Томић

Наставници информатике и рачунарства:
Милош Милијановић – VIII/3
Милица Јовичић

Наставници математике:
Иван Живановић – V Боговађа
Милица Јовичић
Ратко Кипић
Живота Ђорђевић – VII/1
Дејан Филиповић
Милош Томић

Наставници физичког васпитања:
Александар Ђукић – V/3
Соња Радојичић – VII Бајевац
Марко Ивковић
Небојша Миловановић

Вероучитељи:
Владимир Јокић
Предраг Јевтић
Никола Николић
Јован Миловановић
Саво Павловић
Помоћно особље
Име и презиме, послови
Драгиња Ивковић – Помоћни радник
Зоран Ранковић – Домар
Драган Милосављевић – Домар – Ложач
Милован Јанковић – Ложач
Мира Радић – Куварица
Тања Николић – Помоћни радник
Марија Ивановић – Помоћни радник
Мира Симић – Помоћни радник
Весна Милосављевић – Помоћни радник
Маријана Пантелић – Помоћни радник
Виолета Биљић – Помоћни радник
Милена Савић – Помоћни радник
Весна Тешић – Помоћни радник
Драгица Недељковић – Помоћни радник
Снежана Петровић – Помоћни радник
Данијела Стошић – Помоћни радник
Радмила Мештеровић – Помоћни радник
Наталија Милошевић – Помоћни радник
Бранка Павловић – Помоћни радник
Винка Петровић – Помоћни радник
Слободан Ћурчић – Помоћни радник
Светлана Милићевић – Помоћни радник
Слободанка Милосављевић – Помоћни радник
Бојана Танасковић – Помоћни радник