Планови и извештаји

Планови и извештаји 2022/2023.

Распоред писаних провера знања дужих од 15 минута за ПРВО полугодиште:

Анекс Школског програма за 2022/2023. годину

Одлука о доношењу анекса Школског програма

Правилник о облачењу у основној школи

Планови и извештаји 2021/2022.

Извештај о раду основне школе за школску 2020/2021. годину

Одлука о усвајању извештаја о раду основне школе

Извештај о раду директора основне школе за школску 2020/2021. годину

Одлука о усвајању извештаја рада директора

Летопис 2020/2021

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Одлука о усвајању годишњег плана рада школе

Анекс за осми разред за школску 2021/2022. годину

Одлука о усвајању анекса за седми и осми разред

Анекс за други и четврти разред за школску 2021/2022. годину

Одлука о усвајању анекса за други и четврти разред

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2021/2022. годину

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2021/2022. годину

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште за школску 2021/2022. годину

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште за школску 2021/2022. годину

Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину

Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину

Одлука о доношењу анекса Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину

Развојни план 2019-2024.

Анекс развојног плана

Одлука о усвајању школског развојног плана

Планови и извештаји 2020/2021.

Извештај о раду основне школе за школску 2019/2020. годину

Летопис 2019/2020

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2020/2021. годину

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2020/2021. годину – ПРИЛАГОЂЕНО

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште школске 2020/2021. године

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште школске 2020/2021. године

Планови и извештаји 2019/2020.

 Извештај о раду основне школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Планови и извештаји 2018/2019.

Извештај о раду основне школе за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Анекс годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину

Полугодишњи извештај о раду основне школе за школску 2018/2019. годину

Планови и извештаји 2017/2018.

Извештај о раду основне школе за школску 2016/2017. годину

Извештај о раду директора школе за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

Планови и извештаји 2020/2021.

Извештај о раду основне школе за школску 2019/2020. годину

Летопис 2019/2020

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2020/2021. годину

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2020/2021. годину – ПРИЛАГОЂЕНО

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште школске 2020/2021. године

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште школске 2020/2021. године

Планови и извештаји 2019/2020.

 Извештај о раду основне школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Планови и извештаји 2018/2019.

Извештај о раду основне школе за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Анекс годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину

Полугодишњи извештај о раду основне школе за школску 2018/2019. годину

Планови и извештаји 2017/2018.

Извештај о раду основне школе за школску 2016/2017. годину

Извештај о раду директора школе за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину