Планови и извештаји

Планови и извештаји 2023/2024.

Одлука о избору уџбеника 2024/2025.

Распоред писаних провера знања дужих од 15 минута за ПРВО полугодиште:

Писане провере 1. разред

Писане провере 2. разред

Писане провере 3. разред

Писане провере 4. разред

Писане провере 5. разред

Писане провере 6. разред

Писане провере 7. разред

Писане провере 8. разред

Распоред писаних провера знања дужих од 15 минута за ДРУГО полугодиште:

Годишњи извештај о раду директора

Распоред отворених врата

Годишњи извештај о раду

Одлука о усвајању извештаја

Летопис школе

Анекс школског програма

Одлука о усвајању анекса школског програма

Годишњи план рада школе

Одлука о усвајању Годишњег плана рада школе

Анекс годишњег плана рада школе

Одлука о усвајању анекса годишњег плана рада школе

Планови и извештаји 2022/2023.

Распоред писаних провера знања дужих од 15 минута за ПРВО полугодиште:

Распоред писаних провера знања дужих од 15 минута за ДРУГО полугодиште:

Писане провере 1. разред

Писане провере 2. разред

Писане провере 3. разред

Писане провере 4. разред

Писане провере 5. разред

Писане провере 6. разред

Писане провере 7. разред

Писане провере 8. разред

Анекс Школског програма за 2022/2023. годину

Одлука о доношењу анекса Школског програма

Правилник о облачењу у основној школи

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Одлука о усвајању годишњег плана рада школе

Извештај о раду основне школе за школску 2021/2022. годину

Одлука о усвајању извештаја о раду основне школе

Летопис 2021/2022

Полугодишњи извештај о раду школе 2022/2023

Одлука о усвајању извештаја полугодишњег извештаја о раду школе

Полугодишњи извештај о раду директора школе 2022/2023

Одлука о увајању полугодишњег извештаја о раду диерктора школе

Планови и извештаји 2021/2022.

Извештај о раду основне школе за школску 2020/2021. годину

Одлука о усвајању извештаја о раду основне школе

Извештај о раду директора основне школе за школску 2020/2021. годину

Одлука о усвајању извештаја рада директора

Летопис 2020/2021

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Одлука о усвајању годишњег плана рада школе

Анекс за осми разред за школску 2021/2022. годину

Одлука о усвајању анекса за седми и осми разред

Анекс за други и четврти разред за школску 2021/2022. годину

Одлука о усвајању анекса за други и четврти разред

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2021/2022. годину

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2021/2022. годину

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште за школску 2021/2022. годину

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште за школску 2021/2022. годину

Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину

Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину

Одлука о доношењу анекса Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину

Развојни план 2019-2024.

Анекс развојног плана

Одлука о усвајању школског развојног плана

Планови и извештаји 2020/2021.

Извештај о раду основне школе за школску 2019/2020. годину

Летопис 2019/2020

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2020/2021. годину

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ПРВО полугодиште за школску 2020/2021. годину – ПРИЛАГОЂЕНО

Млађи разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште школске 2020/2021. године

Старији разреди – Распоред писаних провера знања дужих од 15 миинута за ДРУГО полугодиште школске 2020/2021. године

Планови и извештаји 2019/2020.

 Извештај о раду основне школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Планови и извештаји 2018/2019.

Извештај о раду основне школе за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Анекс годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину

Полугодишњи извештај о раду основне школе за школску 2018/2019. годину

Планови и извештаји 2017/2018.

Извештај о раду основне школе за школску 2016/2017. годину

Извештај о раду директора школе за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину