Контакт

Основна школа „Миле Дубљевић“
Светог Саве 3, 14224 Лајковац

телефон: 014/ 3431-300
факс: 014/ 3431-336

е-пошта: osmiledubljevic@oslajkovac.edu.rs