Угледни час из биологије и српског језика

23. децембра 2022. год. у шестом разреду ИО Бајевац реализован је угледни час корелације наставних предмета биологија и српски језик и књижевност. Наставне јединице су биле: „Размножавање биљака“ и „Мој дека је био трешња“.

Циљеви часа су били:

  • Разумевање процеса размножавања (бесполно и полно размножавање биљака) и наслеђивања;
  • Упознавање ученике са садржином романа „Мој дека је био трешња“, оспособљавање ученике за читање, доживљавање, разумевање, тумачење и вредновање књижевноуметничког дела, као и поступно и систематично оспособљаваље ученике да препознају и решавају проблемску ситуацију коју у књижевном делу препознају.

Разноврсне наставне методе и средства подстакли су ученике на активно учешће. Задовољство ученика након часа  и резултати самовредновања показатељи су да им се час допао. Понеки стидљиви поглед и „кнедла у грлу“ оправдани су ако узмемо у обзир велики број присутних гостију. Часу су присуствовали: директорка школе са сарадницима, колеге- наставници и учитељи, као и један родитељ.

Захваљујемо на сарадњи: родитељима, колегама, помоћним радницима и свима који су пружили лични допринос у реализацији угледног часа.

Реализатори: Александра Јагодић и Александра Чолаковић Нинковић