Тематски дани „Богатство различитости“ и „Магична моћ речи“

Васпитни задаци наставе нас упозоравају да ученик мора бити припремљен и за активну
улогу у животу и критички однос према стварности. Васпитни ефекат је постигнут ако
ученик примењује стечена знања у животним ситуацијама. Због тога је врло важно да
наставник ради на формирању радних навика и правилног односа према раду код ученика.
У оквиру тематске недеље ученици су на часовима биологије у матичној школи у Лајковцу
анализирали зашто су различитости корисне за живa бића, развијали толерантно и
самопоуздано понашање, стицали свест о себи (али и другима око себе) у својој
јединствености (Тема „Богатство различитости“ – уторак). Такође, ученици су и у
издвојеном одељењу у Бајевцу кроз игру учили да проналазе решења а техником учења
кључне речи оспособљавали су се да уче на ефикасан начин, односно да стекну навике
учења (Тема „Магична моћ речи“ – среда).

Добра техника учења је она која је прилагођена склоностима и афинитетима сваког
ученика, а добар ученик је онај коме су одговорност, толеранција, емпатија и солидарност
врлине, главни ослонац и водићи у животу.

Подносилац извештаја: стручно веће биологије