Тематски дан „Моја школа – моја правила“

Циљ Смерница за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној у школској 2023/2024. години jе организација активности чијом ће се реализацијом и активним укључивањем ученика допринети првенствено развоју позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

Настава у недељи од 4. до 8. септембра 2023. године се oрганизује кроз тематску наставу, у оквиру које се реализују радионице и друге активности усмерене ка неговању вредности међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости,  индивидуалних карактеристика и могућности сваког ученика. Један од циљева оваквог приступа је сагледавање потреба ученика и планирање активности које су у функцији брже адаптације ученика и уласку у редовне школске активности.

Тематски дан „Моја школа је мој други дом – правила понашања“ реализован је  4. 9. 2023. са ученицима осмог разреда на часовима биологије. Ученици су активно учествовали у дефинисању правила и израдили материјале који ће свакодневно бити доступни свим ученицима наше школе који користе кабинет биологије. Међусобна сарадња и креативност допринели су великом задовољству ученика, а кабинет je обогаћен продуктима њиховог рада.