Обележени Тематски дани „Упознајмо свет кроз…“ и „Кад се многе руке сложе/удруже“

Успех у примени игара у настави, у највећој мери, зависи од наставника. Да би се игром остварили постављени циљеви и задаци часа, веома је важно да се изврши правилан избор игре и да се она реализује на одговарајући начин. Наставник треба похвалама и подстицајима да  јача интересовање ученика за постизање што бољих резултата. Учењем кроз игру мотивишемо ученике, подстичемо другарство и сарадњу и стварамо добру средину за рад, а као резултат добијамо задовољне ученике јер су успешно решили задатке који су пред њих постављени.

На часовима биологије у оквиру тематске недеље ученици су кроз занимљиве радионице обележили тематске дане „Упознајмо свет кроз игре, културу, књижевност, историју, гастрономију и др.“ (четвртак 7.9.2023.) и „Kад се многе руке сложе/удруже“ (петак 8.9.2023.).

Кроз игру, ученици откривају своје могућности, развијају способности и вештине, уче и стварају. Када је ученик задовољан собом и када је схватио чињеницу да му боравак у школи причињава задовољство, не само због другова, већ и због начина усвајања знања, онда су наставници одрадили свој посао како треба.

Подносилац извештаја: стручно веће биологије