Посета деце из ПУ „Лептирић“

Циљ програма „Године узлета“ предшколског васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. Дете доживљава свет кроз односе које успоставља и развија. Односи којима се подржава дететова добробит су покретачи његовог развоја и учења. Заједница обликује услове и начине одрастања детета. За дете је заједница пре свега његово непосредно окружење – породица, али и суседи, родбина, вртић и друге установе и институције које оно посећује  (школа, дом здравља, продавница, парк, игралиште, играоница, библиотека..) .

Са великим задовољством на часу биологије угостили смо предшколце из ПУ „Лептирић“ са васпитачицом Драганом Марић. Деца су била  заинтересована за различите врсте активности које им је пружило ново окружење – кабинет биологије у нашој школи. Имали су прилику да се упознају са облицима и грађом листа, погледају кратак филм о процесу фотосинтезе којим биљке обезбеђују себи храну и ослобађају кисеоник који служи за дисање свим живим бићима. Такође су сазнали шта је хербаријум и како се сакупљају и суше биљке. Под микроскопом су могли да уоче биљне ћелије. По угледу на старије другаре (који су направили модел биљне ћелије) самостално су израдили моделе листова од пластелина. На овај начин „лептирићи“ су  стекли нова знања и развили осећање припадништва и заједничког социјалног учешћа, као и властите вредности.

Учешћем у оваквим програмима деца имају прилике и могућности да буду срећна, да се осећају задовољно, остварено и прихваћено, да граде односе поверења и уважавања, блискости и пријатељства, као и да развијају диспозиције за целоживотно учење. Активним  учешћем на данашњем часу  имали су  прилику да упознају будућу школу, наставницу биологије,  да истражују и преиспитују различита подручја људског сазнања попут биолошких дисциплина (ботанике, физиологије, цитологије).

Надамо се да ће у локалној заједници ПУ „Лептирић“ и наша школа кроз узајамну подршку постати простори заједничког учешћа деце у учењу.

Подносилац извештаја:
Александра Јагодић, руководилац стручног већа природних наука