Реализована активност Наша еко-школа

Циљ учења слободне наставне активности „Наша еко-школа“ је подизање и развијање еколошке свести ученика и подстицање сарадње на релацији школа – локална самоуправа.

Ученици 7/2 су током септембра и октобра углавном упознавали са еколошким проблемима у непосредном окружењу. Они су идентификовали проблеме и давали предлоге за решавање истих. Активно су учествовали и у радионицама „Не дај ми да нестанем“ (чији је циљ био упознавање са последицама климатских промена и праћење њиховог утицаја на биодиверзитет) и „Како човек утиче на мреже и ланце исхране“ (чији је циљ био препознати  ефекте антропогеног утицаја на поједине чланове екосистема). Ученици су присуствовали и часу који су реализовали наставница географије Дијана Поповић и наставник математике Иван Живановић, а чија је тема била „Енергетска ефикасност и одрживост“.

У наредном периоду наставићемо развијати еколошку свест за очување животне средине у оквиру школе и ширег окружења.