Одржана радионица у Клубу за учење

20. октобра 2022. год. у  оквиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза“ у Клубу за учење организована је радионица „Наслеђивање“. Радионицу су припремиле ученице седмог разреда (вршњачки едукатори) заједно са својом наставницом биологије Александром Јагодић.

Циљ пројекта „Премошћавање дигиталног јаза“ је унапређивање доступности образовања за ученике који припадају некој од осетљивих група. Циљ радионице „Наслеђивање“ био је разумевање генетичких појмова кроз игру и усвајање вештина за учење уз помоћ вршњака. Вршњачка  едукација је процес којим ученици реализују активности са својим вршњацима којима је неопходна помоћ и подршка у учењу.  Они им помажу да стекну знања и  вештине, али исто тако да науче како да уче, заволе школу и боравак у њој.

Ученици су имали задатке да сложе кариограм човека , одреде вероватноћу наслеђивања особина применом Менделових правила, направе родословно стабло итд. На први поглед задаци су били тешки, али уз помоћ вршњачких едукатора постали су једноставни и лаки.

Радионици су присуствовали: директор школе, психолог, библиотекар, педагошки асистент, стручни актив биологије,  наставница српског и разредне наставе. Гости радионице били су и ученици 6-2 који су се активно укључили у реализацију. Осмеси на лицима ученика и њихово задовољство након часа показатељи су да им се радионица допала. У прилогу су достављене фотографије.