Предавање посвећено превенцији болести зависности

Зависност је претерана употреба неке супстанце или нематеријалне ствари уз неодољиву и тешко савладиву жељу да се настави са узимањем. Адолесценција (период младости) представља период јединствене рањивости за развој зависности. Не само да су адолесценти склонији да иницирају и одржавају употребу психоактивних материја, него и када постану зависни, они су отпорнији на лечење. Примарна превенција односно спречавање настанка болести зависности је најважнија. Да бисмо то постигли неопходно је ставити под контролу употребу и злоупотребу свих психоактивних супстанци (кафа/кофеин, дуван/никотин, алкохол, дрога), али и брзе хране, енергетских пића, мобилних телефона (интернета, друштвених мрежа, видео игара…). Зато сматрамо да је систематичан рад на превенцији зависности са децом током школског периода неопходан.

Месец новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности, са циљем подизања свести становништва о штетним ефектима психоактивних супстанци и мобилисања целокупног друштва за укључивање у активности на сузбијању њиховог коришћења. У сарадањи са Црвеним крстом и Домом здравља из Лајковца, као и Заводом за јавно здравље и болницом из Ваљева 17.11.2022. у амфитеатру школе  реализовано је предавање посвећено превенцији болести зависности. Гост предавач био је др Владимир Тошовић, неуропсихијатар.

Наш заједнички циљ је промовисање живота без алкохола, цигарета и дрога, смањена употреба телефона и интернета, здрава исхрана и бављење спортом и рекреацијом, подизање свести ученика о штетном дејству психоактивних супстанци и спречавање њихове употребе. Ученици старијих разреда заједно са својим наставницама биологије укључили су се у промоцију здравих стилова живота и борбу против болести зависности.