Извештај о обележавању Светског дана шума и Светског дана воде

Ученици петог, шестог и седмог разреда су са својим наставницама биологије  припремили представу „Милова еко-патрола“. У овом драмском приказу циљ је упознавање са еколошким проблемима и подсећање да се током марта обележавају два важна датума- Светски дан шума и Светски дан воде. Такође, циљ је био и упознавање ученика четвртог разреда са наставним предметом биологија.

Светски дан вода обележава 22. марта. Овим даном Уједињене нације желе да подсете на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света. Вода има непроцењив значај у еволуцији живог света и  услов опстанка живота на Земљи. Вода у светском океану представља природни регулатор температуре на Земљи. Вода омогућава узгајање пољопривредних култура што је неопходан услов за производњу хране.

Светски дан шума обележава се 21. марта у циљу јачања свести заједнице о значају шума и како би се допринело њиховом очувању и одрживом управљању. Шуме представљају природно станиште бројним биљкама, животињама, гљивама и микроорганизмима. Уништавањем шума настају еколошке промене са штетним последицама, међу којима су првенствено промене земљишта и климе, а с тим у вези и нестанак многих биљних и животињских врста, пад здравља становништва а повећава се и ризик од болести.

Ученици седмог разреда су на часовима слободне наставне активности „Наша еко-школа“ направили пано којим су истакли великих десет активности важних за очување и заштиту животне средине.

Надамо се да смо успели у извесној мери подстаћи ученичка интересовања за биологију као науку, али и развити љубав према природи и подстаћи развој еколошке свести. 

Подносилац извештаја: Александра Јагодић,

руководилац стручног већа природних наука