ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
<< Архива вести

1. септембра 2014. године у нашој школи, као и у свим школама у Србији, почела је настава за више од 900 ученика централне школе и издвојених одељења на територији општине Лајковац.

Ове школске године у 1. разред је уписано 70 ученика, у централну школу и 36 ученика у издвојеним одељењима.

У централној школи у одељењу 1/1 је 24 ученика и учитељица је Вера Теофиловић. Одељење 1/2 има 23 ученика, а учитељица је Ива Крушкоња. Учитељица 1/3 је Данијела Јеринић и одељење броји 23 ученика.

Што се тиче издвојених одељења стање је следеће:

У Непричави су уписана 3 првака код учитељице Даринке Рисовић, у Ћелијама је 6 првака, учитељица Тања Милошевић, Врачевић - 4 првака, учитељица Биљана Жујовић, 1 првак је уписан у Доњем Лајковцу код учитељице Марије Милановић, а 3 првака у Боговађи код учитељице Марије Јовановић. У Селу Лајковцу је 6 првака и учитељица Маријана Селенић, у Пепељевцу 3 ученика, учитељица Јасмина Брдарић, Ратковац 2 ученика - учитељица Биљана Перић, Маркова Црква 3 ученика - учитељица Снежана Рулић и у Бајевцу 5 ученика, а учитељица је Лидија Веселиновић.

Ученици првог разреда изучавају следеће:

Обавезне предмете:

 • Српски језик
 • Математика
 • Свет око нас
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Физичко васпитање и
 • Здравствено васпитање,
 • Изборне наставне предмете:
 • Верска настава/ грађанско васпитање (1)
 • Народна традиција (2)
 • Рука у тесту- откривање света
 • Чувари природе
 • Лепо писање
 • Од играчке до рачунара.
 1. Ученик бира један од понуђених обавезних наставних изборних предмета и изучава га до краја школске године.
 2. Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим склоностима и изучава га до краја школске године.

Обавезни и изборни предмети се реализују кроз:

Редовну наставу

 • Допунску наставу
 • Додатни рад и
 • Настава у природи** ( до 10 дана),

** Настава у природи се организује за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању до 10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.

За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу.

А остали облици васпитно - образовног рада кроз:

Час одељењског старешине и

Екскурзија.

У 5. разред наше школе уписано је 103 ученика у централну школу и 23 ученика у издвојена одељења, што по одељењима иозгледа овако:

 • 5/1- 28 ученика, одељењски старешина Рајко Сарић
 • 5/2- 29 ученика, одељењски старешина Соња Миловановић
 • 5/3- 23 ученика, одељењски старешина Мирјана Николић
 • 5/4- 23 ученика, одељењски старешина Марко Ивковић
 • Издвојено одељење Боговађа- 7 ученика, одељењски старешина Живан Радић и
 • Издвојено одељење Бајевац- 16 ученика, одељењски старешина Мирјана Вујковић.

Ученици 5/1 и 5/2 уче немачки језик, док ученици 5/3 и 5/4 уче: по 15 ученика немачки, а по 8 ученика руски језик.


Основна школа "Миле Дубљевић"

Светог Саве 3, 14224 Лајковац
тел. 014 / 3431-300
факс 014 / 3431-336
е-пошта: oslajkovac@ptt.rs

- О школи
- Запослени
- Секције
- Календар
- Обавештења
- Фото галерија
- Видео галерија
- Документа
- Е-учење
- Контакт
© 2012 ОШ "Миле Дубљевић", Лајковац