ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Еколошка секција у основним школама треба да допринесе развијању еколошке културе ученика у најранијем узрасту. Ученици треба да спознају потребу да се животна средина сачува у што већој мери у свом природном облику, нарочито имајући у виду угрожавајућу заступљеност прљавих технологија у савременој произвоодњи.

Зато наставни програм еколошке секције треба да се усмери на васпитање и образовање у заштити и унапређењу животне средине чијом реализацијом ће се ученицима у складу са захтевима и достигнућима савремене науке омогућити адекватно усвајање знања о стању и угрожености планете Земље, код њих развијати еколошки однос према природним вредностима као и њихово активно укључивање и решавање конкретних проблема заштите и унапређења животне средине у локалној самоуправи.

ПРОГРАМ РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ
  • Проучавање одређених екосистема, извора и решавања проблема загађења животне средине у локалној средини
  • Трибине као еколошке едукације ученика и родитеља
  • Литерални радови у школским новинама, холу школе, кабинету биологије
  • Еколошке поруке на видним местима школе
  • Учешће на локалним медијима
  • Обележавање датума: 21. март, 22. април, 5. јун, 4. октобар
  • Ученици уређују простор око школе
  • Еколошки квизови и такмичење
  • Пратити медијске извештаје о проблему загађења, угрожености појединих врста и природних екосистема
  • Конкретне акције - „мали пројекти“ заштите и унапређења животне средине у локалној самоуправи

АКТИВ БИОЛОГА ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ ЛАЈКОВАЦОсновна школа "Миле Дубљевић"

Светог Саве 3, 14224 Лајковац
тел. 014 / 3431-300
факс 014 / 3431-336
е-пошта: oslajkovac@ptt.rs

- О школи
- Запослени
- Секције
- Календар
- Обавештења
- Фото галерија
- Видео галерија
- Документа
- Е-учење
- Контакт
© 2012 ОШ "Миле Дубљевић", Лајковац