Професори предметне наставе
Име и презиме / Одељенски старешина

Наставници српског језика:

Бојана Симић (замена Марија Лазић)
Соња Миловановић - VII/2
Александра Чолаковић Нинковић - VI Бајевац
Душица Милосављевић - V/4
Зорана Милошевић - VIII/3
Сања Тодоровић - VIII Боговађа

Наставници енглеског језика:
Јелена Бајић
Јелена Матић (замена Сања Богдановић)
Јелена Гавриловић
Мирјана Николић - VII/3
Ана Пајић - VI/1
Марија Милић
Катарина Ристић (замена Катарина Марковић)

Наставник немачког језика:
Светлана Миловановић
Тамара Мештровић

Наставници руског језика:
Данијела Негић
Мирјана Вујковић – VII Бајевац

Наставници музичке културе:
Владимир Адамовић
Невена Добросављевић

Наставници ликовне културе:
Јасмина Митровић
Милоје Митровић

Наставници историје:
Рајко Сарић - VII/1
Станица Милошевић - VIII/2

Наставници географије:
Живан Радић
Снежана Вићентић
Дијана Поповић, VII Боговађа

Наставници физике:
Гроздана Ковачевић - V/2
Васо Симоновић - VIII/4

Наставници хемије:
Данијела Лаловић
Радмила Милентијевић

Наставници биологије:
Косана Грчић – VI/4
Александра Милосављевић
Александра Јагодић
Јелена Срећковић

Наставници техничког и информатичког образовања:
Гордана Петровић - V Бајевац
Иванка Алексић - V Боговађa
Гроздана Ковачевић - V/2
Васо Симоновић - VIII/4
Драган Милошевић

Наставник информатике и рачунарства:
Милош Милијановић - V/3

Наставници математике:
Иван Живановић - VI Боговађа
Милица Јовичић
Дарко Јевтић - V/1
Живота Ђорђевић - VIII/1
Дејан Филиповић

Наставници физичког васпитања:
Александар Ђукић VI/3
Соња Радојичић
Марко Ивковић
Данијела Гајић

Вероучитељи:
Бранимир Терзић
Никола Николић
Јован Миловановић
Владимир Јокић

Основна школа "Миле Дубљевић"

Светог Саве 3, 14224 Лајковац
тел. 014 / 3431-300
факс 014 / 3431-336
е-пошта: oslajkovac@ptt.rs

- О школи
- Запослени
- Секције
- Календар
- Обавештења
- Фото галерија
- Видео галерија
- Документа
- Е-учење
- Контакт
© 2012 ОШ "Миле Дубљевић", Лајковац